ПРОЛЕЋНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Поводом Светског дана поезије 29. марта 2018. године одржали смо Пролећно такмичење рецитатора на српском језику у библиотеци у Бачком Петровом Селу. Из месне ОШ " Шаму Михаљ" пријавило се 21 ученика од 1-8 разреда. Такмичење се одвијало у 4 категорије (1-2 разред, 3-4 разред, 5-6 разред и 7-8 разред). Жири у саставу Аница Мајсторац и Олга Врбашки је изабрао троје најбољих рецитатора из сваке категорије. Награђени ученици, који су добили дипломе и поклон књиге. Они су следећи:

I. категорија:
1.Ђорђе Риговљев , 1.1
2.Теодора Ходи, 1.1
3. Николета Тот, 1.1

II. категорија:
1. Немања Кељачки, 3.1
2. Матеја Хорват, 4.1
3. Милана Стјепанић, 4.1

III. категорија:
1. Дејана Пакашки , 6.1
2. Јевдокија Симић, 5.1
3. Николина Продановић, 6.1

IV. категорија:
1. Дејана Ибишај, 7.1
2. Николина Илић, 8.1
3. Лука Бојанић, 7.1
3. Огњен Станојев, 7.1

Сви учесници су добили захвалнице, а награђени рецитатори дипломе и поклон књиге.

 

 

TAVASZI SZAVALÓVERSENY SZERB NYELVEN

A Költészet világnapja alkalmából a péterrévei könyvtárban 2018.március 29-én Tavaszi szavalóversenyt szerveztünk szerb nyelven. A versenyre, amely 4 kategóriában folyt,  21 elemista jelentkezett. A zsűri tagjai Majstorac Anica, nyugdíjas szerbszakos tanárnő és Vrbaski Olga, nyugdíjas tanítónő voltak. A következő eredmény született:

I.kategória:

1.Đorđe Rigovljev , 1.1
2.Teodora Hodi, 1.1
3. Nikoleta Tot, 1.1

II.kategória:
1. Nemanja Keljački, 3.1
2. Mateja Horvat, 4.1
3. Milana Stjepanić, 4.1

III.kategória:
1. Dejana Pakaški , 6.1
2. Jevdokija Simić, 5.1
3. Nikolina Prodanović, 6.1

IV. kategória:
1. Dejana Ibišaj, 7.1
2. Nikolina Ilić, 8.1
3. Luka Bojanić, 7.1
3. Ognjen Stanojev, 7.1

Minden résztvevő köszönőlevelet kapott, a díjazottak pedig a emellett könyvjutalomban is részesültek.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on kedd, 17 április 2018 12:03
Народна библиотека-Бечеј ○ Népkönyvtár-Óbecse

Своју делатност обавља у оквиру следећих служби, одељења библиотечких огранака: Служба за набавку и обраду библиотечке грађе, Служба за унапређење библиотечке делатности (матично-информативна служба), Одељење завичајне збирке, Одељење за одрасле и Дечје одељење у Бечеју, библиотечки огранци у насељима: Бачко Градиште, Бачко Петрово Село и Радичевић.

narodnabiblioteka-becej.rs
© 2018 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - БЕЧЕЈ NÉPKÖNYVTÁR -ÓBECSE All Rights Reserved.