ИСТОРИЈАТ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЧЕЈУ:


1862. године основана је прва српска читаоница.
1869. године основана је прва мађарска читаоница.
1898. године спојене су Српска и Мађарска у јединствену читаоницу. Од тада библиотека
обавља своју делатносг на српском и на мађарском језику и у складу са националним саставом
становништва обавља набавку библиотечке грађе.
Народноослободилачки одбор у Бечеју 1948. године основао Општинску-библиотеку. 1960.
године Скупштина Општине Бечеј оснива три самосталне библиотеке: које раде као установе
са самосталним пословањем и финансирањем.
1963. Скупштина општине Бечеј доноси акт којим Општинска библиотека у Бечеју постаје
матична за територију општине.
1976. године спајањем трију самосталних библиотека: у Бечеју, Бачком Градишту и Бачком
Петровом Селу, Библиотека у Бечеју је регистрована под називом Народна библиотека Бечеј,
као матична библиотека.


НАРОДНА БИБЛИОТЕКА – БЕЧЕЈ


Своју делатност обавља у оквиру следећих служби, одељења библиотечких огранака:
Служба за набавку и обраду библиотечке грађе, Служба за унапређење библиотечке
делатности (матично-информативна служба), Одељење завичајне збирке, Одељење за
одрасле и Дечје одељење у Бечеју, библиотечки огранци у насељима: Бачко Градиште, Бачко
Петрово Село и Радичевић.


Чланство


Библиотека броји 4433 чланова. По узрасту, чланство обухвата све категорије
становништва. Најбројнију категорију чине деца, ученици основних и средњих школа и
студенти.


Књижни фонд


Народна библиотека Бечеј располаже књижним фондом од 100.929 књига на дан
31.12.2016. године.
Популаризација књига
Библиотека поклања велику пажњу раду са децом и омладином, негује савремене начине
популаризације књиге и читања. Организује разне програме, манифестације и активности
(књижевни сусрети, радионице, предавања, такмичења, ликовни и литерарни конкурси,
обележавање годишњица домаћих и страних писаца, научно-популарни и образовни
програми за децу и омладину, изложбе књига и ликовних радова и др.). Такође, свим
својим члановима омогућава бесплатан приступ рачунарима и интернету.


Издавачка делатност


Издавање часописа „Тиса” за књижевност н уметност.
Издавање монографије „Јевреји у Бечеју“ и документарног филма „Наслеђе јеврејске
заједнице“.
Издавање документарног филма историјске вредности „Богдан Дунђерски очима
младих завичајаца“.
Библиотечки кадар
Библиотека има 14 запослених (директор, 2 библиотекара, 10 књижничара и административни
радник-благајник).


Простор и опрема


У приземљу Народне библиотеке – Бечеј смештене су позајмне службе за кориснике
библиотечких услуга, има 462,89 м2 корисног библиотечког простора. На располагању
корисницима 5 рачунара на Одељењу завичајне збирке и 1 рачунар на дечјем одељењу.
У поткровљу библиотеке (191,68 м2 корисног библиотечког простора) смештене су 3
канцеларије (Набавка и обрада библиотечког материјала, Матична и информативна служба и
популаризација библиотечке грађе, архива) и један мултифункционални простор за културна
збивања.
У подруму има 3 вишенаменске просторије површине 90 м2.
Библиотека се финансира из буџетских средстава свога оснивача (СО Бечеј).