ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПРАВИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ БЕЧЕЈ


1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Мисија Народне библиотеке Бечеј је да својим корисницима омогући право и средства на отворен и слободан приступ идејама и информацијама. Као културна и образовна установа, Библиотека промовише интелектуалну слободу, писменост, доживотно учење и у ту сврху обезбеђује библиотечки материјал, опрему и информационе сервисе. Коришћење Интернета у Библиотеци треба да обезбеди слободан приступ људском знању и изворима информација у он лине форми и коришћење ових извора у сврху самообразовања, образовања и задовољавања културних потреба, као и едукацију за ссамостално коришћење ових извора.
Компјутерски систем Библиотеке омогућава да се интегришу електронски извори са интернета са осталим ресурсима Библиотеке, тако да се њени ресурси прошире у обиму и квалитету.
У Интернет сали у том циљу су постављени рачунари и пратећа опрема, који корисницима омогућавају приступ електронским садржајима на интернету.
Интернет, као глобална светска мрежа, омогућава Библиотеци да корисницима пружи информације које превазилазе границе библиотечких фондова. Међутим, интернет као медиј који не подлеже регулативи од стране државних, образовних или других институција, и поред приступа садржајима који у интелектуалном, професионалном и културном смислу помажу развој појединаца, пружа приступ садржајима који могу бити увредљиви, узнемиравајући и нелегални. У складу са наведеним општим задацима Библиотеке, једина употреба интернета као библиотечког ресурса, може бити у образовну, научну, информациону и културну сврху. Стога неће моћи да буде коришћен за претраживање садржаја који се косе са моралним и етичким принципима Библиотеке, а који су на било који начин увредљиви, непристојни или подстичу на насиље, расну или етничку нетрпељивост и активности кажњиве законом. Такође, недопустиви су садржаји које други корисници могу сматрати увредљивим на било који начин.
Библиотечки радници ће помагати корисницима да пронађу изворе, који ће одговарати потребама корисника у сврху информисања, истраживања, образовања. Библиотека не може да буде одговорна за промене садржаја и адреса интернетских сајтова, као ни за доступност, тачност, потпуности ажурираност информација.
Библиотечки радници имају право да спрече коришћење интернета које није у складу са циљевима и мисијом Библиотеке.
Корисници ће бити упознати са политиком коришћења интернета у Библиотеци. Од њих ће се тражити писмена потврда да ће користити интернет и опрему Библиотеке на начин који је у складу са политиком Библиотеке.
Корисницима ће бити пружена основна упутства у коришћењу интернета.
Корисници ће бити упознати са правилним коришћењем библиотечке опреме.

1.10.Непридржавањем правила корисници губе право на приступ интернету у Библиотеци.

2. ПОЛИТИКА БИБЛИОТЕКЕ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА

Приступ интернету је омогућен корисницима Библиотеке који су платили чланарину у било којем од огранака Народне библиотеке. Корисници су дужни да покажу чланску карту библиотечком раднику и да се пријаве пре коришћења интернета.
Корисници могу да користе следеће сервисе интернета: wеб и е-маил сервис.
Није дозвољено „скидање“ софтвера, музичких и видео фајлова.
Корисницима није омогућено штампање без асистенције библиотечког радника. Они штампају садржај који је кориснику потребан.
Корисници немају приступ компјутерском систему Библиотеке. Њима је омогућен приступ директоријуму у који могу да снимају своје фајлове за време док раде на систему.
Приступ систему је временски ограничен на 1 сат дневно и пожељно је заказати термине.
За малолетна лица, потребна је сагласност родитеља-старатеља. Родитељ-старатељ мора преузети одговорност за садржаје које малолетно лице претражује и за евентуалну штету коју начини на библиотечком систему или опреми.

2.9. Интернет центар ће корисницима обезбедити Правилник о условима, правима и одговорностима приликом коришћења рачунара и интернета у Народној библиотеци

2.10. Коришћење интернета у Библиотеци се не наплаћује до 30 МБ. Преко 30 МБ се наплаћује према утрошеним мегабајтима.

2.11. Услуга штампања, нарезивања на диск, скенирања и фотокопирања се наплаћује.
2.12. Библиотечки радници имају дискреционо право да надгледају рад корисника у циљу асистенције и заштите библиотечког система и опреме, као и да разрешавају могуће проблеме.


3. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО:

Покушај мењања, оштећивања, саботирања или злоупотребе системског софтвера или хардверских конфигурација и рачунарске опреме.
Покушај улажења у приватне фајлове или ауторизоване ресурсе.
Лажно представљање у комуникацији ( коришћење туђих лозинки, налога, чланске карте или неовлашћена употреба имена Народне библиотеке ).
Гледање и дистрибуција порнографског и опсценог садржаја у библиотечком окружењу, као и садржаја који се косе са моралним и етичким принципима Библиотеке, који су на било који начин увредљиви, непристојни или подстичу на насиље, расну-етничку нетрпељивост и активности кажњиве законом. Такође, недопустиви су садржаји које други корисници могу сматрати увредљивим на било који начин.
Коришћење библиотечких рачунара да би се други узнемиравали или се стварала непријатна радна атмосфера запосленима или другим корисницима.
Коришћење рачунара у комерцијалне сврхе, као и слање циркуларних обавештења великом броју прималаца.
Наношење штете или компромитовање, на било који начин, библиотечке опреме, софтвера и система у целини, као и покушај угрожавања приватности података.
Све активности које крше или наводе на кршење Устава и закона Републике Србије.
Непоштовање временског ограничења.

3.10. Није дозвољено четовање и играње игара.

3.11. Није дозвољен доwнлоад софтвера на библиотечке рачунаре.

3.12. Није дозвољена употреба личних дискова, флопија и флеш меморије без претходне консултације са библиотечким радником.

3.13. Запослени библиотечки радници, системски администратори и управа имају дискреционо право деловања и спровођења истраге, у циљу спречавања кршења наведених правила коришћења и заштите система у целини.

3.14. Кршење Правилника и процедура повлачи одговарајуће консеквенце ( привремена или трајна забрана коришћења библиотечких рачунара, губитак чланства, судски поступак ), а начињена материјална штета се новчано надокнађује.