21220 Бечеј, Главна улица 11 Tel: (021) 6912-747

Књижничари:

Магдолна Радојевић, Тол Ирен

Радно време са корисницима:
зимско: 07.00 - 19.00 понедељак-петак
летње: 13.00 - 19.00 (понедељак)
07.00 - 14.00 (уторак-петак)

 

Одељење за децу се налази у централној згради Библиотеке у Бечеју, у Главној улици, бр. 11. Програмски задаци Одељења усмерени су на задовољавање различитих информационих (културних и образовних) потреба корисника до четрнаест година.

Фонд

Одељење за децу располаже са 14180 књига. Фонд је отвореног типа. Попуњава се према захтевима који важе за популарне библиотеке (књижевност и књиге научно-популарног карактера). Највише је књига на српском језику (7884). Фонд садржи и књиге на мађарском (6032) и на енглеском језику (264) донација господина Дине Симина из Калгарија. На Одељењу је примењен слободан приступ фонду

Информациони инструменти

Основа свакодневног рада је претраживање електронске базе података која пружа информације о свим фондовима Народне библиотеке Бечеј. Након аутоматизације лисни каталози (ауторски, стручни, предметни и насловни) се не ажурирају а имају континуитет форми он лине. У свакодневном раду користе се и друге базе података.

Популаризација

Популаризација књижног фонда врши се на различите начине:

свакодневно ангажовање на препоручивању књига доприноси повећању интересовања за књигу и читање
дечјих ликовних и литерарних радова, као и изложбе поводом значајних догађаја или годишњица;
приређивање тематских изложби ( популаризација и актуализирање старог књижног фонда)
групне посете из дечјих вртића и школа, у којма је највећи број наших потенцијалних читалаца;
књижевне вечери и предавања
пројектовање филмова

Услуге

Услови коришћења фондова усклађени су са Правилником о коришћењу библиотечког материјала. Услуге равноправно могу користити сви чланови, без обзира на огранак у који су се уписали (истовремено се могу користитити услуге у само једном огранку позајмног типа). На Одељењу се пружају информације о свим фондовима Народне библиотеке.