21220 Бечеј, Главна улица 11 Tel: (021) 6912-747

Књижничари:
Елизабета Шијачић, Силвиа Фењвеши

Радно време са корисницима:
зимско: 07.00 - 19.00 понедељак-петак
летње: 13.00 - 19.00 (понедељак)
07.00 - 14.00 (уторак-петак)

 

Одељење за одрасле је највеће и по чланству најбројније позајмно одељење Народне библиотеке Бечеј. Налази се у централној згради Библиотеке у Бечеју, у Главној улици, бр. 11. Програмски задаци Одељења усмерени су на задовољавање различитих информационих (културних и образовних) потреба корисника старијих од четрнаест година, а по потреби и млађих.

Фонд

Одељење за одрасле располаже са 38459 књига. Фонд је отвореног типа. Попуњава се према захтевима који важе за популарне библиотеке (књижевност и књиге научно-популарног карактера). Највише је књига на српском језику (25410). Фонд садржи и књиге на мађарском (12757) и на еглеском језику (292) донација господина Дине Симина из Калгарија. На Одељењу је примењен слободан приступ фонду.

Информациони инструменти

Основа свакодневног рада је претраживање електронске базе података која пружа информације о свим фондовима Народне библиотеке Бечеј. Након аутоматизације лисни каталози (ауторски, стручни, предметни и насловни) се не ажурирају а имају континуитет форми он лине. У свакодневном раду користе се и друге базе података.

Популаризација

Популаризација књижног фонда врши се на различите начине:

свакодневно ангажовање на препоручивању књига доприноси повећању интересовања за књигу и читање
приређивање тематских изложби (популаризација и актуализирање старог књижног фонда)
књижевне вечери и предавања

Услуге

Услови коришћења фондова усклађени су са Правилником о коришћењу библиотечког материјала. Услуге равноправно могу користити сви чланови, без обзира на огранак у који су се уписали (истовремено се могу користитити услуге у само једном огранку позајмног типа). На Одељењу се пружају информације о свим фондовима Народне библиотеке.