21217 Бачко Градиште, улица Главна 47. Tel: (021) 806-997

Библиотекар: Маријана Ђаковић

Књижничар: Чордаш Ерне

Радно време са корисницима:
зимско: 07.00 - 19.00 понедељак-петак
летње: 13.00 - 19.00 (понедељак)
07.00 - 14.00 (уторак-петак)


Огранак се налази у центру насеља у Бачком Градишту, у улици Главна бр. 47. Програмски задаци Одељења усмерени су на задовољавање различитих информационих (културних и образовних) потреба корисника свих старосних и професионалних структура, од предшколског узраста до пензиионера.

Фонд

Огранак располаже са 17587 књига. Фонд је отвореног типа. Попуњава се према захтевима који важе за популарне библиотеке (књижевност и књиге научно-популарног карактера). Највише је књига на српском језику ( 8952 ). Фонд садржи и књиге на мађарском (8599) језику, као и на енглеском језику (36), задње је донација господина Дине Симина из Калгарија. У Огранку је примењен слободан приступ фонду (изузев за књиге из стручних група).

 

Информациони инструменти

Основа свакодневног рада је претраживање електронске базе података која пружа информације о свим фондовима Народне библиотеке Бечеј. Након аутоматизације лисни каталози (ауторски, стручни, предметни и насловни) се не ажурирају а имају континуитет форми он-лајн. У свакодневном раду користе се и друге базе података.

 

Популаризација

Популаризација књижног фонда врши се на различите начине:

  • свакодневно ангажовање на препоручивању књига доприноси повећању интересовања за књигу и читање;
  • преко дечјих ликовних и литерарних радова, као и изложбе поводом значајних догађаја или годишњица;
  • приређивањем тематских изложби (популаризација и актуализирање старог књижног фонда);
  • групне посете из дечјих вртића и школа, у којима је највећи број наших потенцијалних читалаца;
  • организовањем књижевних вечери и предавања за децу и одрасле;
  • пројектовањем филмова;
  • пружањем разних услуга, коришћењем интернета и рачунара;

Услови коришћења фондова усклађени су са Правилником о коришћењу библиотечког материјала. Услуге равноправно могу користити сви чланови, без обзира на огранак у који су се уписали (истовремено се могу користитити услуге у само једном огранку позајмног типа). У Огранку се пружају информације о свим фондовима Народне библиотеке-Бечеј.