21226 Бачко Петрово Село, Патријарха Вићентије Проданова 24., Tel: (021) 804-266

Књижничарке:

Раб Вираг Ева, Колигер Елеонора

Радно време са корисницима:
зимско: 07.00 - 19.00 понедељак-петак
летње: 13.00 - 19.00 (понедељак)
07.00 - 14.00 (уторак-петак)

 

Огранак се налази у улици Патријарха Вићентије Проданова 24. Програмски задаци Одељења усмерени су на задовољавање различитих информационих (културних и образовних) потреба корисника свих старосних и професионалних структура, од предшколског узраста до пензиионера.

Фонд

Огранак располаже са 22132 књига. Фонд је отвореног типа. Попуњава се према захтевима који важе за популарне библиотеке (књижевност и књиге научно-популарног карактера). Највише је књига на мађарском језику (12302). Фонд садржи књиге на српском (9812) и на енглеском језику (18), задње је донација господина Дине Симина из Калгарија. У Огранку је примењен слободан приступ фонду. 

 

Информациони инструменти

Основа свакодневног рада је претраживање електронске базе података која пружа информације о свим фондовима Народне библиотеке Бечеј. Након аутоматизације лисни каталози (ауторски, стручни, предметни и насловни) се не ажурирају а имају континуитет форми он-лајн. У свакодневном раду користе се и друге базе података.

 

Популаризација

Популаризација књижног фонда се врши на различите начине:

 

- свакодневно ангажовање на препоручивању књига доприноси повећању интересовања за књигу и читање;
- преко дечјих ликовних и литерарних радова, као и изложбе поводом значајних догађаја или годишњица;
- приређивањем тематских изложби ( популаризација и актуализирање старог књижног фонда );
- групним посетама из дечјих вртића и школа, у којима је највећи број наших потенцијалних читалаца;
- организовањем књижевних вечери и предавања за децу и одрасле;
- пројектовањем филмова;
- разним услугама, коришћењем интернета и рачунара;

 

Услови коришћења фондова усклађени су са Правилником о коришћењу библиотечког материјала. Услуге равноправно могу користити сви чланови, без обзира на огранак у који су се уписали (истовремено се могу користити услуге у само једном огранку позајмног типа). У Огранку се пружају информације о свим фондовима Народне библиотеке.