21225 Радичевић, Вељка Влаховића 2 Tel:(021) 809-023

Књижничар:

Драгица Гаврић

Радно време са корисницима: 07.00 - 14.00

 

Огранак се налази у центру насеља, у улици Вељка Влаховића, бр.2. Програмски задаци Огранка усмерени су на задовољавање различитих информационих (културних и образовних) потреба корисника свих старосних и професионалних структура, од предшколског узраста до пензиионера.

Фонд

Огранак располаже са 6489 књига. Фонд је отвореног типа. Попуњава се према захтевима који важе за популарне библиотеке (књижевност и књиге научно-популарног карактера). Национална структура становништва је таква, да се оно служи српским језиком и због тога је сав књижни фонд књига на српском језику изузев 23 књига на енглеском језику, која је донација господина Дине Симина из Калгарија. У Огранку је примењен слободан приступ фонду.

Информациони инструменти

Основа свакодневног рада је претраживање електронске базе података која пружа информације о свим фондовима Народне библиотеке Бечеј. Након аутоматизације лисни каталози (ауторски, стручни, предметни и насловни) се не ажурирају а имају континуитет форми он лине. У свакодневном раду користе се и друге базе података.

Популаризација

Популаризација књижног фонда врши се на различите начине:

свакодневно ангажовање на препоручивању књига доприноси повећању интересовања за књигу и читање
дечјих ликовних и литерарних радова, као и изложбе поводом значајних догађаја или годишњица;
приређивање тематских изложби ( популаризација и актуализирање старог књижног фонда )
групне посете из дечјих вртића и школа, у којма је највећи број наших потенцијалних читалаца;
књижевне вечери и предавања за децу и одрасле
пројектовање филмова


Услуге

Услови коришћења фондова усклађени су са Правилником о коришћењу библиотечког материјала. Услуге равноправно могу користити сви чланови, без обзира на огранак у који су се уписали (истовремено се могу користитити услуге у само једном огранку позајмног типа). У Огранку се пружају информације о свим фондовима Народне библиотеке.