Упис и коришћење фондова

-Да би се користили фондови Библиотеке, обавезан је упис уз наплату чланарине.
-Упис у било који огранак или одељење Библиотеке омогућава коришћење свих фондова Народне библиотеке.
-Чланарина важи годину дана од дана уписа.
-Сваки корисник учлањује се лично на основу личне карте.
-Сви фондови Народне библиотеке су доступни корисницима и могу се користити ван Библиотеке, сем периодичних публикација и приручних фондова.
-Библиотечки материјал затворених фондова - Завичајне збирке, користи се искључиво у њима.
-Корисник Библиотеке може позајмити највише две књиге одједном, а ако је то лектира, онда само једну.
-Књиге се издају на 15 дана, уз могућност још једног продужавања рока враћања.

Корисницима су на располагању сва информативна средства Народне библиотеке, као и помоћ и инструкције библиотекара у проналажењу података у лисним каталозима и електронској бази података.