ОДЕЉЕЊЕ ОБРАДЕ И НАБАВКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Контакт:

Телефон: (021) 6912-747

E-mail: nabavkabecej@gmail.com

На одељењу за набавку и обраду се врши планирана набавка библиотечке грађе, и то: куповином, преко пројеката или поклона установа и грађана. 

Одељење обрађује све врсте библиотечког материјала (монографске и серијске публикације, аудио-визуелну грађу, старе и ретке књиге и друго) примењујући јединствене међународне и домаће стандарде и правила за обраду. Одељење израђује ауторски, стурчни и предметни каталог, с тим да сва три каталога формирају јединствени електронски каталог.

sr_RSSR