ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

           Програмска оријентација издавачке делатности Библиотеке темељи се на принципу завичајности, односно публиковању наслова из културне прошлости, традиције и живота на територији општине Бечеј.

Циљ издавачке делатности јесте да популаризује теме, личности и ауторе са територије општине Бечеј и околних насеља.

Наиме, осим систематског прикупљања, библиографског истраживања и стручне библиографске обраде грађе, посебну пажњу поклањамо популаризовању Завичајног фонда кроз програмске активности (књижевне сусрете, манифестације), издавачку делатност, дигитализацију и корисничке сервисе.

Издања Народне библиотеке-Бечеј

 Часопис за књижевност и уметност ,,Тиса“, 2008-2016.

Књиге:

  1. Börcsök László : A csapás mentén, 2016.
  2. Група аутора : Jevreji u Bečeju – Óbecsei zsidó közösség, 2016.
  3. Каталог изложбе “Мали живот за време Великог рата“ 2014.
  4. Börcsök László : El nem engednék egymás kezét, 2013.
  5. Душан Опинћал : Знаменити бечејци – Neves óbecseiek, 2013.
  6. Mák Ferenc, Pastyik László : A koronakerület gondnoka, 2011.

Документарни филмови:

  1. Млади завичајци о животу јеврејске заједнице у Бечеју, 2015.
  2. Богдан Дунђерски очима младих завичајаца, 2014.
sr_RSSR