ОГРАНАК У Б. П. СЕЛУ

БИБЛИОТЕКА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

Адреса: Бачко Петрово Село,  Ул. Патријарха Вићентија Проданова бр.24

Број телефона: 021 -6904- 266

Facebook страница: Péterrévei könyvtár

E-mail адреса: bibliotekabpselo@gmail.com

ИСТОРИЈАТ БИБЛИОТЕКЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ

Према историјским подацима, прва библиотека у селу се појавила у оквиру католичке цркве 1895.године, са фондом од 82 књиге на мађарском језику, које су се позајмљивале верницима. Поменуте књиге су биле углавном поклон верника и постојеће верске књиге, које су биле обавезни примерци цркве.

1912. Формиран је тзв. “Момачки дом”, у који прелазе поклон књиге из црквених просторија, а бројност им је повећана на 150 наслова. То су још увек књиге на мађарском језику. 1915. Оснива се Српска Народна Библиотека, која броји 60 књига на српском језику. 1917. На иницијативу католичке цркве, оформљен је “ Мађарски романтичарски кружок”, да би се 1958. целокупни фонд књига на српском и мађарском језику сјединиле у једну библиотеку, и нашле место у просторијама Земљорадничке задруге. Библиотека је у моменту уједињавања, бројала 3498 књига. Оваква библиотека је самостално деловала све до 1976. године, када је интеграцијом у Народну Библиотеку Бечеј, постала један од њених огранака. Интеграција је осигурала успешније библиотечко пословање, као и обезбеђивање предвиђене куповине књига свим огранцима. 1986. библиотека се преселила на своје коначно одредиште. Основна школа “Шаму Михаљ” је уступила своју стару зграду библиотеци на трајно коришћење. У просторијама бивших учионица смештене су дечје књиге и читаоница, а књиге за одрасле су сложене у другој просторији. 2002.године АДФ ( Америчка фондација за развој) својим средствима реновира и опрема библиотеку у Бачком Петровом Селу. Радови су завршени 2003.године. Библиотека је опремљена по најновијим стандардима: библиотека је добила неколико нових полица, 2 компјутера, штампач, телевизор , фотокопир апарат, ДВД, нове столове са 26 столица, картотечки пулт за позајмљивање књига. Након тога, библиотека је добила приступ интернету. 2009.године, библиотека је прешла на гасно грејање, а 2011. преко пројекта ИПА, реновирана је читава зграда. Промењена су врата, неколико прозора, изграђен је нов тоалет, летња позорница и игралиште за децу на дрворишту. Нове полице за књиге купљене су средставима мађарске фондације “Бетлен Габор”. Овако опремљена библиотека, постала је информациони центар Бачког Петровог Села. Представља место окупљања деце, омладине и одраслих, а у њеним просторијама се редовно одржавају радионице и предавања за школску децу, као и разне манифестације за одрасле на српском и на мађарском језику. Тренутно се у установи налази око 24 000 књига на српском, мађарском, енглеском и немачком језику.

Наши традиционални програми:

  1. Дан мађарске културе
  2. Међународни дан матерњег језика ( на српском и на мађарском језику)
  3. Дан мађарског песништва
  4. Општинска смотра рецитатора (на српском и на мађарском језику)
  5. Летњи креативни камп за децу (двојезични)
  6. Такмичење у препричавању (на српском и на мађарском језику)
  7. Библио игре (на српском и на мађарском језику)
  8. Свечани пријем првака (на српском и на мађарском језику)
sr_RSSR