Назив:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА-БЕЧЕЈ

Адреса:

Улица Главна број 11

Бечеј 21220

Телефон:

(021) 6912747

Електронска пошта:

biblioteka@becej.rs

Website:

https://narodnabiblioteka-becej.rs/

ПИБ: 100435141

МАТИЧНИ БРОЈ: 08069719

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 91.01

Број рачуна: 840-0000000476664-13

Одговорно лице: Ђијанта Ловаш, директор

sr_RSSR