ОГРАНАК У Б. ГРАДИШТУ

Библиотека Бачко Градиште

Адреса: Улица Главна број 47

Број телефона: (021)2906997

Email адреса : bibliobag@gmail.com , e.bacsfoldvar@stcable.net

Facebook страница:  https://www.facebook.com/bibliogradiste

ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКЕ У БАЧКОМ ГРАДИШТУ

             Традиција библиотекартсва у Бачком Градишту је дуга. Можда би се њени почеци могли тражити у личним књижницама појединих бачкоградиштанаца, који су у свом поседу имали редове и редове књига, углавном јуначких песама и прича. Развојем села, образовања и културе, развија се и потреба за оснивањем библиотеке. Прву књижницу оснивају Мађари године 1892., а Српска читаоница основана је неколико година касније, односно 1899. Фондови на оба језика редовно су се обнављали од тада, са по десетак примерака нових књига сваке године. Можда је управо то довело до тога да, много деценија касније, Народна библиотека Бачко Градиште, буде на чак трећем месту по броју књига (по глави становника) међу библиотекама за време Југославије, осамдесетих година XX века.

После Српске читаонице, Задужбине Ђуре Маријанског, оснива се Књижница српске омладине “Војвођанин“. Занатлије и интелектуалци оснивају Српску касину, са значајним бројем књига и редовном обновом фонда.  Упоредо, Мађари оснивају „Култур кор“ (Kultúr Kör), који је развијао и друге културне делатности и био главни расадник културног живота мађарског живља. После рата,  1945. године, оснива се Културно просветно друштво „Змај“ код Срба, а код Мађара “Петефи Шандор“.Најзад, године 1956. , институционално се уједињују и сарађују две културе, српска и мађарска,  спајањем свих књижница и читаоница на оба језика у једну Народну библиотеку. Од овог момента, почиње нагли развој библиотеке у Бачком Градишту и пораст броја књига у фонду. Први плаћени библиотекар, чувени ентузијаста Ђула Малар – који заслужује сва признања за свој рад и допринос развоју библиотечког посла – уређује фонд библиотеке и картотеку по европском систему. Године 1976., надлежни увиђају потребу уједињења свих библиотека на територији општине Бечеј, укључујући и Народну библиотеку у Бачком Градишту, у једну Народну библиотеку-Бечеј.  Могло би се рећи да тада библиотека у Бачком Градишту губи своју самосталност и постаје огранак Народне библиотеке-Бечеј, услед прописа унутар војвођанског Закона о библиотекарству и библиотечком пословању. Са друге стране, овај Закон је обезбедио квалитетније и успешније библиотечко пословање, а средства за куповину књига обезбеђивала је држава кроз деловање Културно-просветне заједнице..

Адаптација објекта код “Јанковић сале“

             Од 2000. године, Библиотека Бачко Градиште обогађује своју делатност честим и разноликим програмима и активностима, поготово за децу основне школе “Светозар Марковић“. У то време, просторије библиотеке биле су смештене на првом спрату зграде у центру села, у чијем саставу је био и некадашњи биоскоп. Библиотека је пословала у врло скромним условима, у оронулој просторији, без санитарног чвора и текуће воде. Упркос ситуацији, у оквиру библиотеке се формира прва Драмска радионица за децу на српском језику. Убрзо се формирају и друге радионице и секције. Организују се ликовни и литерарни конкурси, различита такмичења на српском и мађарском језику. Године 2006., захваљујући ентузијазму младих библиотекара, покренута је Петиција за решавање питања просторија библиотеке, која је – уз подршку мештана Бачког Градишта – привукла медијску пажњу. Општина Бечеј је библиотеци доделила просторије на новој локацији, у Главној улици број 47 (такозвана Јанковићева кућа), у простору где су предходно биле смештене избеглице. Ипак, поменути простор је био у изузетно лошем стању, те је следећи корак био писање пројекта “Адапатација зграде библиотеке“, који су писали и којим су координирали библиотекари, а за који су средства добијена из Националног инвестиционог плана (НИП), уз подршку Министарства економије и Министарства културе. Компанија “Србија-гас“ обезбедила је гасификацију зграде.

             Године 2008., адаптација зграде је завршена уз  помоћ неколицине волонтера – бачкоградиштанаца који су помогли при завршним радовима уређивања простора. Целокупан фонд библиотеке (чији је број књига ишао и до 24 хиљаде наслова) пресељен је у нов, адаптиран простор и може се рећи да овде почиње други процват библиотечке делатности у Бачком Градишту.

Библиотека Бачко Градиште

             Библиотека Бачко Градиште данас важи за центар културних и уметничких збивања у селу, али и много више од тога. У библиотеци се организују различите радионице за децу, од креативних, уметничких до едукативних секција. Поред Драмске радионице, у библиотеци постоји, од 2009. године, и Женска радионица.  Организују се књижевни сусрети и програми за одрасле. У Библиотеци Бачко Градиште гостују најзначајнија имена домаће књижевности, позоришне представе, изложбе. Организују се обуке, стручне консултације, курсеви језика. Библиотека сарађује и са другим установама, првенствено са основном школом “Светозар Марковић“ и предшколском установом “Лабуд Пејовић“, али и са другим општинским, па и државним и међународним институцијама и организацијама.  У неколико наврата, библиотека је била иницијатор и локални организатор међународних волонтерских кампова за младе. Сви програми у библиотеци су бесплатни, а организују се како на српском, тако и на мађарском језику.

             Године 2018. године урађена је ревизија књижног фонда у Библиотеци Бачко Градиште, након које је утврђено да фонд располаже са двадесетитри хиљада књига, на српском и мађарском језику. У просеку са око шестстотина чланова годишње, процене су да се из библиотеке позајми и прочита око 12.000 наслова на годишњем нивоу.

sr_RSSR