FELNŐTTOSZTÁLY-ÓBECSE

Oдељење за рад са одраслим корисницима/цама располаже са око 44.000 књига, на српском, мађарском, енглеском, француском и немачком језику. На основу програмских задатака,  Одељење своје активности усмерава на задовољавање различитих културно-образовних и информационих потреба корисника – ученика средњих школа (младих) и одраслих особа.. На Одељењу је примењен слободан приступ фонду. Поред свакодневног издавања и препоруке књига, могуће је користити и услуге резервације књига, као и консултације са библиотекарима.

hu_HUHU