TAGSÁG

 

1. Az óbecsi Népkönyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja. 

2. A könyvtári vagyon (épület, dokumentumok, stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a könyvtár vezetője azonnal felfüggesztheti. 

3. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybe vétele beíratkozáshoz kötött. Beíratkozáskor tagsági díjat kell fizetni. A tagsági díj összegét az intézmény igazgatóbizottsága határozza meg. A tagsági díj érvényességi ideje egy év. 

4. A könyvtári tag beiratkozáskor olvasójegyet kap, amely az adott évre érvényes. 

5. Beiratkozáshoz szükséges személyi adatok:
- vezeték- és utónév,
- születési hely és idő,
- lakcím vagy levelezési cím,
- foglalkozás,
- telefonszám, e-mail cím. 

6. Kölcsönzéskor a tagsági könyvet fel kell mutatni. 

7. Az olvasó egyszerre legfeljebb 3 db könyvet kölcsönözhet, melyek olvasási határideje 2 hét (14 nap). 

8. A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.

9. A kölcsönzési határidő meghosszabbítását személyesen lehet kérni.

10. Ha a kölcsönző a könyvet a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére levélben szólítja fel az olvasót. Ennek költségeit az olvasó téríti meg.

11. Ha a kölcsönző a könyvet elvesztette vagy megrongálta, akkor ugyanazzal a dokumentummal pótolni kell, vagy az értékét meg kell téríteni.

12. Nem kölcsönözhet az, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

13. A könyvtár használati díj ellenében bárkinek biztosítja az internetszolgáltatást.

14. Az internetet tilos üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre és mások munkájának zavarására vagy akadályozására használni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. У изузетним ситуацијама, директор Установе има слободу доношења додатних одлука или ревидирања постојећег Правилника, као што је у случају дигитализације установе и електронског начина обраде података или као што је у ситуацији дпреузимања превентивних заштитних мера у случају ширења заразе вируса COVID-19, када директор доноси одлуку о посебним мерама процедуре, понашања и коришћења библиотечког фонда.

hu_HUHU