ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за унапређење библиотечке делатности Народне библиотеке – Бечеј задуженo је за развој и унапређење библиотечке делатности одељења и огранака на територији општине Бечеј. Такође је задужено за популаризацију и промоцију библиотечких садржаја и активности.

На свом подручју Одељење за унапређење библиотечке делатности води регистар Библиотеке, прикупља податке о одељењима и огранцима за електронску базу података, за Мрежу библиотека Србије и врши друге статистичке анализе; пружа стручну помоћ одељењима и огранцима у сређивању књижног фонда, каталогизацији и унапређењу културно-просветне делатности; врши надзор над стручним радом одељења и огранака старајући се о примени библиотечких стандарда и прописа; пружа неопходну помоћ при усавршавању библиотечких кадрова; прати и проучава стање и потребе Библиотеке и предлаже мере за унапређење библиотечке делатности.

Kontakt

Telefonszáma: (021)6912747

E-mail: maticna.becej@gmail.com

hu_HUHU