Projekti i istraživanja,  Пројекти и истраживања

„Együtt-Заједно“, поетски конкурс за децу и младе

Media Info Centar - Grad - VOJVOĐANSKI - aktuelne vesti iz vojvodine

Пројекат Együtt-Заједно је регионални поетски конкурс за децу и младе реализован уз подршку Министарства културе, у износу од 120 хиљада динара. Пројектом се подстиче књижевно стваралаштво деце и младих, њихова укљученост, партиципација и међусобна сарадња. Циљ пројекта је остваривање права деце и младих на сопствено стваралаштво у области културе,  са подстицајем на самостално осмишљавање, организацију и оцењивање културних садржаја.

Поетски конкурс је расписан 20. јуна и трајао је до 30.септембра, након чега је стручна комисија приступала оцењивању пристиглих ауторских песама. На конкурс је пристигло 152 песме, од чега је 89 песама на српском језику, а на мађарском језику 63 песме. Укупно је награђено 17, а похваљено 5 аутора/ки на српском језику. На мађарском језику је награђено 12 , а похваљено 8. Учесници/це конкурса били су деца и млади из региона: Србија, Р Мађарска, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска. С обзиром на разлике у узрасту, пристигли радови су оцењивани у три категорије: 1. категорија су деца узраста од 10 до 13 година, 2. категорија су деца узраста од 13 до 15 година, а 3. категорију чинили су млади старији од 15 година.У намери унапређивања и давања подршке културном стваралаштву деце и младих који пишу на матерњем језику, реализоване су четири радионице креативног писања на којима песници и професори мађарског и српског језика подучавају децу и младе у области поетског и књижевног изражаја. Ментори радионица били су Бојана Ступар, Тоде Николетић, Тамаш Киш, Јоланка Коваш, као и деца и млади песници.

Званични представник пројекта: Ђијанта Ловаш, директорка Библиотеке

Координаторка пројекта: Маријана Ђаковић, Одељење за развој библиотечке делатности

Модератор програма: Силвиа Фењвеши

Коментари су искључени на „Együtt-Заједно“, поетски конкурс за децу и младе
sr_RSSR